Trang chủ » CISCO SMALL BUSINESS

CISCO SMALL BUSINESS

CISCO SMALL BUSINESS – DÒNG SWITCH CISCO GIÁ RẺ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Cisco Small Business là những thiết bị chuyển mạch thông minh dành cho doanh nghiệp nhỏ của Cisco mang những đặc điểm sau:

 • Đơn giản hóa quy trình cấu hình bằng cách sử dụng giao diện dựa trên trình duyệt, dễ vận hành để thiết lập thiết bị của bạn
 • Chứa một số tính năng nâng cao hiệu suất giúp tạo điều kiện thuận lợi cho đường dẫn dữ liệu của bạn không bị gián đoạn qua mạng lớn của bạn
 • Giữ an toàn cho mạng của bạn trước sự truy cập trái phép từ bên ngoài bằng nhiều tính năng bảo mật, mã hóa và xác thực
 • Bảo vệ khoản đầu tư của bạn với bảo hành trọn đời có giới hạn bao gồm một năm hỗ trợ kỹ thuật và các bản sửa lỗi phần mềm miễn phí trong thời hạn bảo hành

Cisco Chính Hãng ™ Là đơn vị phân phối Cisco Giá Rẻ uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt là dòng Switch Cisco Combo hay Cisco Small Business được chúng tôi phân phối tất cả là hàng chính hãng, new fullbox 100%. đầy đủ các dòng gồm:

 • Cisco 95 Series
 • Cisco 110 Series
 • Cisco 220 Series
 • Cisco 250 Series
 • Cisco 350 Series
 • Cisco 350X Series
 • Cisco 500 Series
 • Cisco 550X Series
CBS110-5T-D-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS
CBS110-8T-D-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS
CBS110-8PP-D-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS110 Unmanaged 8-port GE, 4 port support PoE with 32W power budget, Desktop, Ext PS
CBS110-16T-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS110 Unmanaged 16-port GE
CBS110-16PP-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS110 Unmanaged 16-port GE, 8 Port support PoE with 64W power budget
CBS110-24T-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared
CBS110-24PP-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS110 Unmanaged 24-port GE, 12 Port POE, 100W power budget, 2x1G SFP Shared
Sản phẩm Switch CBS 220
CBS220-8T-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CBS220 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G SFP
CBS220-8P-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 8-port GE, PoE, 65W power budget, Ext PS, 2x1G SFP
CBS220-8FP-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 8-port GE, Full PoE, 130W power budget, Ext PS, 2x1G SFP
CBS220-16T-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 16-port GE, 2x1G SFP
CBS220-16P-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 16-port GE, PoE, 130W power budget, 2x1G SFP
CBS220-24T-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 24-port GE, 4x1G SFP
CBS220-24P-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 24-port GE, PoE, 195W power budget, 4x1G SFP
CBS220-24FP-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 24-port GE, Full PoE, 382W power budget, 4x1G SFP
CBS220-24T-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+
CBS220-24P-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 24-port GE, PoE, 195W power budget, 4x10G SFP+
CBS220-24FP-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 24-port GE, Full PoE, 382W power budget, 4x10G SFP+
CBS220-48T-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 48-port GE, 4x1G SFP
CBS220-48P-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 48-port GE, PoE, 382W power budget, 4x1G SFP
CBS220-48T-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+
CBS220-48P-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 48-port GE, PoE, 382W power budget, 4x10G SFP+
CBS220-48FP-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS220 Smart 48-port GE, Full PoE, 740W power budget, 4x10G SFP+
Sản phẩm Switch CBS 250
CBS250-8T-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G SFP/Copper Combo
CBS250-8PP-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 8-port GE PoE+, 45W power budget, Ext PS, 2x1G SFP/COPPER Combo
CBS250-8P-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 8-port GE POE+, 67W power budget, Ext PS, 2x1G SFP/COPPER Combo
CBS250-8FP-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 8-port GE POE+, Full PoE 120W power budget, Ext PS, 2x1G SFP/COPPER Combo
CBS250-16T-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP
CBS250-16P-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP
CBS250-24T-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP
CBS250-24PP-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 24-port GE POE+, 100W power budget, 4x1G SFP
CBS250-24P-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 24-port GE POE+, 195W power budget, 4x1G SFP
CBS250-24FP-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 24-port GE POE+, 370W power budget, 4x1G SFP
CBS250-48T-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 48-port GE, 4x1G SFP
CBS250-48PP-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 48-port GE POE+, 195W power budget, 4x1G SFP
CBS250-48P-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 48-port GE POE+, 370W power budget, 4x1G SFP
CBS250-24T-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+
CBS250-24P-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 24-port GE POE+, 195W power budget, 4x10G SFP+
CBS250-24FP-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 24-port GE POE+, 370W power budget, 4x10G SFP+
CBS250-48T-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+
CBS250-48P-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS250 Smart 48-port GE POE+, 370W power budget, 4x10G SFP+
Sản phẩm Switch CBS 350
CBS350-8T-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 8-port GE, Ext PS, 2x1G SFP/COPPER Combo
CBS350-8P-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 8-port GE POE+, 67W power budget, 2x1G SFP/COPPER Combo
CBS350-8P-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 8-port GE POE+, 67W power budget, Ext PS, 2x1G SFP/COPPER Combo
CBS350-8FP-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 8-port GE POE+, 120W power budget, 2x1G SFP/COPPER Combo
CBS350-8FP-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 8-port GE POE+, 120W power budget, Ext PS, 2x1G SFP/COPPER Combo
CBS350-16T-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP
CBS350-16T-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 16-port GE, Ext PS, 2x1G SFP
CBS350-16P-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 16-port GE POE+, 120W power budget, 2x1G SFP
CBS350-16P-E-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 16-port GE POE+, 120W power budget, Ext PS, 2x1G SFP
CBS350-16FP-2G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 16-port GE POE+, 240W power budget, 2x1G SFP
CBS350-24T-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP
CBS350-24P-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 24-port GE POE+, 195W power budget, 4x1G SFP
CBS350-24FP-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 24-port GE POE+, 370W power budget, 4x1G SFP
CBS350-48T-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP
CBS350-48P-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 48-port GE POE+, 370W power budget, 4x1G SFP
CBS350-48FP-4G-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 48-port GE POE+, 740W power budget, 4x1G SFP
CBS350-24T-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 24-port GE, 4x10G SFP+
CBS350-24P-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 24-port GE POE+, 195W power budget, 4x10G SFP+
CBS350-24FP-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 24-port GE POE+, 370W power budget, 4x10G SFP+
CBS350-48T-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+
CBS350-48P-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 48-port GE POE+, 370W power budget, 4x10G SFP+
CBS350-48FP-4X-EU Thiết bị chuyển mạch CISCO CBS350 Managed 48-port GE POE+, 740W power budget, 4x10G SFP+

KHÁCH HÀNG CỦA CISCO CHÍNH HÃNG

Các sản phẩm Switch Cisco Small Business Chính Hãng được chúng tôi phân phối trên Toàn Quốc. Các sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng tại hầu hết tất các trung tâm dữ liệu hàng đầu trong nước như: VNPT, VINAPHONE, MOBIPHONE, VTC, VTV, FPT, VDC, VINASAT, Cảng Hàng Không Nội Bài, Ngân Hàng An Bình, Ngân Hàng VIETCOMBANK, Ngân Hàng TECHCOMBANK, Ngân Hàng AGRIBANK, Ngân Hàng PVCOMBANK…

Sản phẩm của chúng tôi còn được các đối tác tin tưởng và đưa vào sử dụng tại các cơ quan của chính phủ như: Bộ Công An, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Tổng Cục An Ninh, Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ, Sở Công Thương An Giang…

Do vậy, khi mua các sản phẩm Switch Cisco Small Business tại Cisco Chính hãng, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như dịch vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG SWITCH CISCO SMALL BUSINESS TẠI CISCO CHÍNH HÃNG

Phân Phối Cisco Giá Rẻ với đầy đủ các loại Switch Cisco Small Business tất cả các mã từ SF95, SG95, SF220, SG220, SF250, SG250, SF350, SG350, SG350X, SX350X, SF500, SG500, SG500X, SF550X, SG550X, SG500XG, SX500X…

Chúng tôi đảm bảo các Thiết Bị Mạng Cisco Small Business đều mới 100%, đầy đủ CO CQ, Packing List, Vận Đơn, Tờ Khai hải Quan… cho dự án của quý khách.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại của các sản phẩm Switch Cisco Small Business Chính Hãng tại INTERSYS TOÀN CẦU, Hãy Chát ngay ở khung bên dưới hoặc Liên Hệ Với Cisco Chính Hãng cho chúng tôi theo thông tin sau:

>> Địa Chỉ Mua Switch Cisco Small Business Tại Hà Nội <<<

Đ/c: Số 3, Ngõ 24B Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline/Zalo: 0948.40.70.80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com

>>> Địa Chỉ Mua Switch Cisco Small Business Tại Sài Gòn <<<

Đ/c: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hotline/Zalo: 0948.40.70.80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com

Đọc thêm

Rút gọn

Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm

  • Kết Nối Với Chúng Tôi

  0948.40.70.80