Trang chủ » SWITCH CISCO » Cisco Catalyst 4500 Series

Cisco Catalyst 4500 Series

PHÂN PHỐI SWITCH CISCO CATALYST 4500 CHÍNH HÃNG UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

【 Cisco Chính Hãng ™】 Là nhà phân phối Switch Cisco uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt là dòng Switch Cisco Catalyst 4500 với đầy đủ các mã. Cam kết hàng new fullbox 100%, đầy đủ CO CQ….

Các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 4500 được chúng tôi phân phối đầy đủ các mã bao gồm:

WS-C4503-ECisco Catalyst E-Series 4503 switch (3-slot chassis), fan, no power supply
WS-C4506-ECat4500 E-Series 6-Slot Chassis, fan, no ps
WS-C4507R+ECatalyst4500E 7 slot chassis for 48Gbps/slot, fan, no ps
WS-C4507R-ECat4500 E-Series 7-Slot Chassis, fan, no ps, Red Sup Capable
WS-C4510R+ECisco Catalyst E-Series 4510R+E switch (10-slot chassis), fan, no power supply; redundant supervisor capable
WS-C4510RE-S7+96V+4510R+E Chassis, Two WS-X4748-RJ-45V+E, Sup7-E
WS-C4510RE-S8+96V+4510R+E Chassis, two WS-X4748-RJ-45V+E, Supervisor 8-E
WS-F4531Cisco Catalyst 4500 NetFlow Services Card
WS-X4013+Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine II-Plus, 2 Gigabit Ethernet, console RJ-45 (Cisco IOS Software-based)
WS-X4013+/2Cisco Catalyst 4500 Redundant Supervisor Engine II-Plus, 2 Gigabit Ethernet, console RJ-45 (Cisco IOS Software based)
WS-X4124-FX-MTCisco Catalyst 4500 Fast Ethernet Switching Module, 24-port 100BASE-FX (MT-RJ)
WS-X4124-RJ45Cisco Catalyst 4500 10/100 Module, 24 ports (RJ-45)
WS-X4148-FE-BD-LCCisco Catalyst 4500 Series 48-port 100BASE-BX10-D Fast Ethernet Line Card for single strand of SMF
WS-X4148-FX-MTCisco Catalyst 4500 Fast Ethernet Switching Module, 48-port 100BASE-FX MMF
WS-X4148-RJCisco Catalyst 4500 10/100 Module, 48 ports (RJ-45)
WS-X4148-RJ21Cisco Catalyst 4500 10/100 Module, 48-port telco (4 x RJ-21)
WS-X4224-RJ45VCisco Catalyst 4500 PoE IEEE 802.3af 10/100, 24 ports (RJ-45)
WS-X4248-FE-SFPCisco Catalyst 4500 Fast Ethernet Switching Module, 48-port 100BASE-X (SFP)
WS-X4248-RJ21VCisco Catalyst 4500 PoE IEEE 802.3af 10/100, 48 ports (RJ-21)
WS-X4248-RJ45VCisco Catalyst 4500 PoE IEEE 802.3af 10/100, 48 ports (RJ-45)
WS-X4302-GBCisco Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, 2 ports (GBIC)
WS-X4306-GBCisco Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, 6 ports (GBIC)
WS-X4418-GBCisco Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, server switching 18 ports (GBIC)
WS-X4424-GB-RJ45Cisco Catalyst 4500 24-port 10/100/1000 Module (RJ-45)
WS-X4448-GB-RJ45Cisco Catalyst 4500 48-port 10/100/1000 Module (RJ-45)
WS-X4448-GB-SFPCisco Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, 48-port 1000X (SFP)
WS-X4506-GB-TCisco Catalyst 4500 6-port 10/100/1000 RJ-45 PoE IEEE 802.3af and 1000BASE-X (SFP)
WS-X4515Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine IV, 2 GE, Console RJ-45
WS-X4515/2Cisco Catalyst 4507R Redundant Supervisor Engine IV, 2 GE, Console RJ-45
WS-X4516Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine V, 2 GE, Console RJ-45
WS-X4516/2Cisco Catalyst 4500 Series Redundant Supervisor Engine V, (2 GE), Console RJ-45
WS-X4516-10GECisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine V-10GE, 2x10GE (X2) or 4X1GE (SFP), Console RJ-45
WS-X4516-10GE/2Cisco Catalyst 4500 Redundant Supervisor Engine V-10GE, (2X10GE (X2) or 4X1GE (SFP), Console RJ-45
WS-X4524-GB-RJ45VCisco Catalyst 4500 PoE IEEE 802.3af 10/100/1000, 24 ports (RJ-45)
WS-X4548-GB-RJ45Catalyst 4500 E-Series 10/100/1000 RJ45
WS-X45-Sup6-ECisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine 6-E
WS-X45-Sup6-E/2Cisco Catalyst 4500 Redundant Supervisor Engine 6-E, 2x10GE (X2) or 4x1GE (SFP), Console RJ-45, USB
WS-X45-SUP6L-ECatalyst 4500 E-Series Sup 6-E Lite, 2x10GE(X2) w/ Twin Gig
WS-X45-SUP7-ECisco Catalyst 4500E Series Supervisor, 848 Gbps
WS-X45-SUP7L-ECisco Catalyst 4500E Series Supervisor Engine, 520 Gbps
WS-X45-SUP8-ECisco Catalyst 4500E Series Unified Access Supervisor, 928 Gbps
WS-X45-SUP8L-ECisco Catalyst 4500E Series Supervisor Engine, 560 Gbps
WS-X45-SUP9-ECatalyst 4500 E-Series Supervisor 9-E
WS-X45-SUP9-E/2Catalyst 4500 E-Series Redundant Supervisor 9-E
WS-X4648-RJ45V+ECatalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45)
WS-X4712-SFP+ECatalyst 4500 E-Series 12-Port 10GbE (SFP+)
WS-X4712-SFP-ECatalyst 4500 E-Series 12-Port GE (SFP)
WS-X4724-SFP-ECatalyst 4500 E-Series 24-Port GE (SFP)
WS-X4748-RJ45-ECatalyst 4500 E-Series 48-Port 10/100/1000 Non-Blocking
C4500E-IPBIP BASE software license
C4500E-IPB-SIP Base software license for spare Supervisor Engine 9-E (paper delivery)
C4500E-IP-ESIP Base to Enterprise Services upgrade license (paper delivery)
C4500E-IP-ES-SIP Base to Enterprise Services upgrade license for spare Supervisor Engine 9-E (paper delivery)
C4500E-LBLAN BASE software license
C4500E-LB-ESLAN Base to Enterprise Services upgrade license (paper delivery)
C4500E-LB-IPBLAN Base to IP Base upgrade license (paper delivery)
C4500E-LICBase product ID for paper-delivered software upgrade licenses
C4500E-LIC-PAKBase product ID for paper-delivered software licenses for spare Supervisor Engine 9-E
C6824-X-LE-40GCisco Catalyst 6824-X-Chassis and 2 x 40G (Standard Tables)
24 x 10G native and 2 x 40G native (or 8 x 10G SFP using breakout cable)
C6840-X-750W-ACPower Supply AC-750W
L-C4500E-IP-ESIP Base to Enterprise Services upgrade license (electronically delivered)
L-C4500E-LB-ESLAN Base to Enterprise Services upgrade license (electronically delivered)
L-C4500E-LB-IPLAN Base to IP Base upgrade license (electronically delivered)
L-C4500E-LICBase product ID for electronically delivered software upgrade licenses
L-C4500-LICBase product ID for electronically delivered software upgrade licenses
MEM-C4K-FLD128MCisco Catalyst 4500 Cisco IOS Software based Supervisor, compact Flash memory, 128-MB option
MEM-C4K-FLD64MCisco Catalyst 4500 Cisco IOS Software based Supervisor, compact Flash memory, 64-MB option
MEM-X45-512MB-ECisco Catalyst 4500 512MB to 1 GB SDRAM Upgrade for Supervisor Engine 6-E
N3K-C3064PQ-10GXNexus 3064-X, 48 SFP+ and 4 QSFP+ ports, with enhanced scale, low latency
N3K-C3172TQ-32TNexus 3172TQ, 32 10GBase-T RJ-45 and 6 QSFP+ ports
N3K-C3524P-10GXNexus 3524x Switch, 24 SFP+
PWR-C45-1000ACCisco Catalyst 4500 Series 1000W AC power supply (data only)
PWR-C45-1300ACVCatalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE)
PWR-C45-1400ACCatalyst 4500 1400W AC Power Supply (Data Only)
PWR-C45-1400DCCisco Catalyst 4500 Series triple input 1400W DC power supply (data only)
PWR-C45-1400DC-PCisco Catalyst 4500 Series 1400W DC power supply with integrated power entry module (PEM)
PWR-C45-2800ACVCisco Catalyst 4500 Series 2800W AC power supply (with integrated PoE)
PWR-C45-4200ACVCisco Catalyst 4500 Series 4200W AC power supply (with integrated PoE)
PWR-C45-6000ACVCisco Catalyst 4500 Series 6000W AC power supply (with integrated PoE)
PWR-C45-9000ACVCisco Catalyst 4500 Series 9000W AC power supply (with integrated PoE)
S45EES_12253SGCisco Catalyst 4500E Cisco IOS Software ENTERPRISE SERVICES W/O CRYPTO
S45EES-12240SGCisco IOS Software for Supervisor Engine 6-E (Enterprise Services image)
S45EESK9_12253SGCisco Catalyst 4500E Cisco IOS Software ENTERPRISE SERVICES SSH
S45EESK9-12240SGCisco IOS Software for Supervisor Engine 6-E (Enterprise Services image with 3DES)
S45EIPB-12240SGCisco IOS Software for Supervisor Engine 6-E (IP Base image)
S45EIPB-12253SGCisco Catalyst 4500E Cisco IOS Software IP BASE W/O CRYPTO
S45EIPBK9-12240SGCisco IOS Software for Supervisor Engine 6-E (IP Base image with 3DES)
S45EIPBK9-12253SGCisco Catalyst 4500E Cisco IOS Software IP BASE SSH
S45ES-12231SGCisco IOS Software for the Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engines IV, V, and V-10GE (Enterprise Services image with BGP support)
S45ESK9-12231SGCisco IOS Software for the Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engines IV, V, and V-10GE (Enterprise Services image with 3DES and BGP support)
S45EUK9-S8-38ECisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 8L-E Cisco IOS Software XE release 3.8.1E crypto universal
S45EU-S8-38ECisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 8L-E Cisco IOS Software XE release 3.8.1E
S45IPB-12231SGCisco IOS Software for the Cisco Catalyst 4500 Series (IP Base image with EIGRP-Stub support)
S45IPBK9-12231SGCisco IOS Software for the Cisco Catalyst 4500 Series (IP Base image with Triple Data Encryption Standard [3DES] and EIGRP-Stub support)
S45U-31-01XOCisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 7-E Cisco IOS Software XE release 3.1.0 SG non-crypto universal image
S45U-32-1502XOCisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 7L-E Cisco IOS Software XE release 3.2.0 XO noncrypto universal image
S45UK9-32-1502XOCisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 7L-E Cisco IOS Software XE release 3.2.0 XO crypto universal
S45ULK9-31-01XOCisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 7-E Cisco IOS Software XE release 3.1.0 SG crypto universal
S4KL3-12231EWCisco IOS Software: Basic Layer 3 software image (RIP, static routes, IPX, AppleTalk)
S4KL3E-12231EWCisco IOS Software: Enhanced Layer 3 software image (OSPF, EIGRP, and IS-IS)
S4KL3EK9-12231EWCisco IOS Software: Enhanced Layer 3 software image (OSPF, EIGRP, IS-IS, and 3DES)
S4KL3K9-12231EWCisco IOS Software: Basic Layer 3 software image, (RIP, static routes, IPX, AppleTalk, Triple Digital Encryption Standard [3DES])
S845EU-33-1511XOCisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 8-E Cisco IOS® XE Software Release 3.3.0XO noncrypto universal
S845EUK9-33-1511XOCisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 8-E Cisco IOS XE Software Release 3.3.0XO crypto universal
S845EULPE-33-1511XOCisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 8-E Cisco IOS XE Software Release 3.3.0XO universal LPE image
SD-X45-2GB-ECisco Catalyst 4500 2 GB SD memory card for Supervisor 9-E
USB-X45-4GB-ECisco Catalyst 4500 4 GB USB device for Supervisor 9-E

KHÁCH HÀNG CỦA CISCO CHÍNH HÃNG

【 Cisco Chính Hãng ™】 là nhà phân phối thiết bị Cisco chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 4500 Chính Hãng được chúng tôi phân phối trên Toàn Quốc. Các sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng tại hầu hết tất các trung tâm dữ liệu hàng đầu trong nước như: VNPT, VINAPHONE, MOBIPHONE, VTC, VTV, FPT, VDC, VINASAT, Cảng Hàng Không Nội Bài, Ngân Hàng An Bình, Ngân Hàng VIETCOMBANK, Ngân Hàng TECHCOMBANK, Ngân Hàng AGRIBANK, Ngân Hàng PVCOMBANK…

Sản phẩm của chúng tôi còn được các đối tác tin tưởng và đưa vào sử dụng tại các cơ quan của chính phủ như: Bộ Công An, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Tổng Cục An Ninh, Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ, Sở Công Thương An Giang…

Do vậy, khi mua các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 4500 tại Cisco Chính hãng, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như dịch vụ của chúng tôi.


THÔNG TIN ĐẶT HÀNG SWITCH CISCO CATALYST 4500 TẠI CISCO CHÍNH HÃNG

【 Cisco Chính Hãng ™】 Phân Phối đầy đủ các loại Switch Cisco Catalyst 4500 tất cả các mã…Chúng tôi đảm bảo các Thiết Bị Mạng Cisco đều mới 100%, đầy đủ CO CQ, Packing List, Vận Đơn, Tờ Khai hải Quan… cho dự án của quý khách.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại của các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 4500 Chính Hãng tại Cisco Chính Hãng, Hãy Chát ngay ở khung bên dưới hoặc Liên Hệ Với Cisco Chính Hãng cho chúng tôi theo thông tin sau:

【 Địa Chỉ Mua Switch Cisco Catalyst 4500 Tại Hà Nội 】

Đ/c: Số 3, Ngõ 24B Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline/Zalo: 098.234.5005
Hotline/Zalo: 0948.40.70.80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com

【 Địa Chỉ Mua Switch Cisco Catalyst 4500 Tại Sài Gòn 】

Đ/c: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hotline/Zalo: 098.234.5005
Hotline/Zalo: 0948.40.70.80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com

Đọc thêm

Rút gọn

Câu Hỏi Thường Gặp:

✓ Trả lời: Các sản phẩm do Cisco Chính Hãng bán ra luôn đảm bảo là hàng chính hãng, New fullbox 100%.
✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do Cisco Chính Hãng bán ra luôn đầy đủ giấy tờ CO CQ, Invoice, Packinglist, tờ khai hải quan...cho dự án của quý khách.
✓ Trả lời: Cisco Chính Hãng giao hàng tận nơi tại Hà Nội và Sài Gòn, đồng thời chúng tôi cũng giao hàng trên toàn bộ các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam bằng đường bộ hoặc đường hàng không.
✓ Trả lời: Cisco Chính Hãng cam kết giao hàng trong vòng 24h đối với các khách hàng ở Trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu vực Thị Xã, Thành Phố cấp tỉnh.
✓ Trả lời: Cisco Chính Hãng có 2 văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, chúng tôi phân phối thiết bị Cisco trên toàn quốc.
Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm
  • Kết Nối Với Chúng Tôi

0948.40.70.80 - 098.234.5005