Trang chủ » Switch Cisco » Cisco Small Business (SMB)

Cisco Small Business (SMB)

PHÂN PHỐI SWITCH CISCO SMALL BUSINESS CHÍNH HÃNG UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

【 Cisco Chính Hãng ™】 Là đơn vị phân phối Switch Cisco uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt là dòng Switch Cisco Small Business (Cisco Combo) chính hãng đầy đủ các dòng gồm: SF95, SG95, SF220, SG220, SF250, SG250, SF350, SG350, SF350X, SG350X, SX350X, SF500 SG500, SF500X, SG500X, SG500XG. tất cả là hàng chính hãng, new fullbox 100%

Các sản phẩm Switch Cisco Combo SMB được chúng tôi phân phối đầy đủ các mã bao gồm:

Sản phẩm Switch SF95 Fast Ethernet

SF95D-05-ASSF95D-05 5-Port 10/100 Desktop Switch
SF95D-08-ASSF95D-08 8-Port 10/100 Desktop Switch
SF95D-16-ASSF95D-16 16-Port 10/100 Desktop Switch
SF95-24-ASSF95-24 24-Port 10/100 Switch

Sản phẩm Switch SG95 Gigabit Ethernet

SG95D-05-ASSG95D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch
SG95D-08-ASSG95D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch
SG95-16-ASSG95-16 16-Port Gigabit Desktop Switch
SG95-24-ASCisco SG95-24 Compact 24-port Gigabit Switch + 2 Mini GBIC Ports 1U

Sản phẩm Switch SF220 Fast Ethernet

SF220-24-K9-EU●  24 10/100 ports
●  2 Gigabit RJ45/SFP combo port
SF220-24P-K9-EU●  24 10/100 PoE+ ports with 180 W power budget
●  2 Gigabit RJ45/SFP combo port
SF220-48-K9-EU●  48 10/100 ports
●  2 Gigabit RJ45/SFP combo port
SF220-48P-K9-EU●  48 10/100 PoE+ ports with 375 W power budget
●  2 Gigabit RJ45/SFP combo port

Sản phẩm Switch SG220 Gigabit Ethernet

SG220-26-K9-EU●  24 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit RJ45/SFP combo port
SG220-26P-K9-EU●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 180 W power budget
●  2 Gigabit RJ45/SFP combo port
SG220-28MP-K9-EU●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 375 W power budget
●  4 Gigabit SFP port
SG220-50-K9-EU●  48 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit RJ45/SFP combo port
SG220-50P-K9-EU●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 375 W power budget
●  2 Gigabit RJ45/SFP combo port

Sản phẩm Switch SF250 Fast Ethernet

SF250-24-K9-EU●  24 10/100 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SF250-24P-K9-EU●  24 10/100 PoE+ ports with 185W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SF250-48-K9-EU●  48 10/100 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP portsh
SF250-48HP-K9-EU●  48 10/100 PoE+ ports with 195W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports

Sản phẩm Switch SG250 Gigabit Ethernet

SG250-08-K9-EU●  8 10/100/1000 ports (Port 8 with PoE+ power input support)
SG250-08HP-K9-EU●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 45W power budget
SG250-10P-K9●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 62W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports with 60W PoE power input support
SG250-18-K9-EU●  16 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
SG250-26-K9-EU●  24 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
SG250-26HP-K9-EU●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 100W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
SG250-26P-K9-EU●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
SG250-50-K9-EU●  48 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
SG250-50HP-K9-EU●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 192W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
SG250-50P-K9-EU●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports

Sản phẩm Switch SF350 Fast Ethernet

SF350-08-K9-EU●  8 10/100 ports
SF352-08-K9-EU●  8 10/100 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo
SF352-08P-K9-EU●  8 10/100 ports with 62W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo
SF352-08MP-K9-EU●  8 10/100 ports with 128W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo
SF350-24-K9-EU●  24 10/100 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SF350-24P-K9-EU●  24 10/100 PoE+ ports with 185W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SF350-24MP-K9-EU●  24 10/100 PoE+ ports with 375W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SF350-48-K9-EU●  48 10/100 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SF350-48P-K9-EU●  48 10/100 PoE+ ports with 382W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SF350-48MP-K9-EU●  48 10/100 PoE+ ports with 740W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports

Sản phẩm Switch SG350 Gigabit Ethernet

SG350-8PD-K9-EU●  8 10/100/1000 ports
●  2 2.5G ports
●  2 combo mini-GBIC ports
SG350-10-K9-EUCisco SG350-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP Switch
●  8 10/100/1000 ports
●  2 combo mini-GBIC ports
SG350-10P-K9-EU●  8 10/100/1000 PoE ports with 62W power budget
●  2 Combo mini-GBIC ports
SG350-10MP-K9-EU●  8 10/100/1000 PoE ports with 128W power budget
●  2 Combo mini-GBIC ports
SG355-10P-K9-EU●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 62W power budget
●  2 Combo mini-GBIC ports
SG350-10SFP-K9-EU●  8 SFP Gigabit slots
●  2 Gigabit copper/SFP combo
SG350-20-K9-EU●  16 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SG350-28-K9-EU●  24 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SG350-28P-K9-EU●  24 10/100/1000 ports (24 PoE ports with 195W power budget)
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SG350-28MP-K9-EU●  24 10/100/1000 ports (24 PoE+ ports with 382W power budget)
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SG350-28SFP-K9-EUCisco SG350-28SFP 28-port Gigabit Managed SFP Switch
●  24 SFP Gigabit slots
●  2 Gigabit copper/SFP combo
SG350-52-K9-EU●  48 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SG350-52P-K9-EU●  48 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports
SG350-52MP-K9-EU●  48 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports

Sản phẩm Switch SG350X Gigabit Ethernet

SG350X-8PMD-K9-EU●  8 x 100FE/1G/2.5G ports
●  2 x 10GBase-T/SFP+ combo
●  240W power budget, 8 PoE ports (4 support 60W PoE)
SG350X-24-K9-EU●  24 x 10/100/1000 ports
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SG350X-24P-K9-EU●  24 x 10/100/1000 PoE+ ports
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  195W power budget, 24 PoE ports (4 support 60W PoE)
SG350X-24MP-K9-EU●  24 x 10/100/1000
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  382W power budget, 24 PoE ports (4 support 60W PoE)
SG350X-24PD-K9-EU●  20 x 10/100/1000
●  4 x 100FE/1G/2.5G PoE+ ports
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  375W power budget, 24 PoE ports (4 support 60W PoE)
SG350X-48-K9-EU●  48 x 10/100/1000 ports
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SG350X-48P-K9-EU●  48 x 10/100/1000
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  382W power budget, 48 PoE ports (8 support 60W PoE)
SG350X-48MP-K9-EU●  48 x 10/100/1000
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  740W power budget, 48 PoE ports (8 support 60W PoE)
SG350XG-2F10-K9-EU●  10 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (dedicated)
SG350XG-24F-K9-EU●  22 x 10 Gigabit Ethernet SFP+
●  2 x 10 Gigabit Ethernet 10Gbase-T copper port (combo with 2 SFP+)
SG350XG-24T-K9-EU●  22 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 2 copper ports)
SG350XG-48T-K9-EU●  46 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 2 copper ports)
SX350X-08-K9-EU●  6 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 2 copper ports)
SX350X-12-K9-EU●  10 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 2 copper ports)
SX350X-24F-K9-EU●  20 x 10 Gigabit Ethernet SFP+
●  4 x 10 Gigabit Ethernet 10Gbase-T copper port (combo with 4 SFP+)
SX350X-24-K9-EU●  20 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 4 copper ports)
SX350X-52-K9-EU●  48 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 4 copper ports)

Sản phẩm Switch SF500 Fast Ethernet

SF500-24P-K9-G5●  24 10/100 PoE+ ports
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
SF500-24-K9-G5●  24 10/100 ports
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
SF500-24MP-K9-G5●  24 10/100 POE+ ports with 370W power budget
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
SF500-48-K9-G5●  48 10/100 ports
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
SF500-48P-K9-G5●  48 10/100 PoE+ ports
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
SF500-48MP-K9-G5●  48 10/100 POE+ ports with 740W power budget
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)

Sản phẩm Switch SG500 Gigabit Ethernet

SG500-28-K9●  24 10/100/1000 ports
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
SG500-28P-K9●  24 10/100/1000 ports
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
SG500-28MPP-K9●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet+ 2 1GE/5GE SFP)
SG500-52-K9●  48 10/100/1000 ports
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
SG500-52P-K9●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet+ 2 1GE/5GE SFP)
SG500-52MP-K9●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget
●  4 Gigabit Ethernet (2 combo* Gigabit Ethernet+ 2 1GE/5GE SFP)

Sản phẩm Switch SG500X 10-Gigabit Ethernet

SG500X-24-K9-EU●  24 10/100/1000 ports
●  4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)
SG500X-24P-K9●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget
●  4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)
SG500X-24MPP-K9●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget
●  4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)
SG500X-48-K9●  48 10/100/1000 ports
●  4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)
SG500X-48P-K9●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget
●  4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)
SG500X-48MP-K9●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget
●  4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo)

Sản phẩm Switch SF550X Fast Ethernet

SF550X-24-K9-EU●  24 x 10/100 ports
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SF550X-24P-K9-EU●  24 x 10/100 PoE+ ports with 195W power budget
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SF550X-24MP-K9-EU●  24 x 10/100 PoE+ ports with 382W power budget
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SF550X-48-K9-EU●  48 x 10/100 ports
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SF550X-48P-K9-EU●  48 x 10/100 PoE+ ports with 382W power budget
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SF550X-48MP-K9-EU●  48 x 10/100 PoE+ ports with 740W power budget
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)

Sản phẩm Switch SG500X Gigabit Ethernet

SG550X-24-K9-EU●  24 x 10/100/1000 ports
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SG550X-24P-K9-EU●  24 x 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SG550X-24MP-K9-EU●  24 x 10/100/1000 PoE+ ports with 382W power budget
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SG550X-24MPP-K9-EU●  24 x 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SG550X-48-K9-EU●  48 x 10/100/1000 ports
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SG550X-48P-K9-EU●  48 x 10/100/1000 PoE+ ports with 382W power budget
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
SG550X-48MP-K9-EU●  48 x 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget
●  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)

Sản phẩm Switch SG550XG 10-Gigabit Ethernet

SG550XG-8F8T-K9-EU●  8 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  8 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (dedicated)
●  1 x Gigabit Ethernet management port
SG550XG-24F-K9-EU●  24 x 10 Gigabit Ethernet SFP+
●  2 x 10 Gigabit Ethernet 10Gbase-T copper port (combo with 2 SFP+)
●  1 x Gigabit Ethernet management port
SG550XG-24T-K9-EU●  24 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 2 copper ports)
●  1 x Gigabit Ethernet management port
SG550XG-48T-K9-EU●  48 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 2 copper ports)
●  1 x Gigabit Ethernet management port
SX550X-12F-K9-EU●  12 x 10 Gigabit Ethernet SFP+
●  2 x 10 Gigabit Ethernet 10Gbase-T copper port (combo with 2 SFP+)
●  1 x Gigabit Ethernet management port
SX550X-16FT-K9-EU●  8 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  8 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (dedicated)
●  1 x Gigabit Ethernet management port
SX550X-24FT-K9-EU●  12 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  12 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (dedicated)
●  1 x Gigabit Ethernet management port
SX550X-24F-K9-EU●  24 x 10 Gigabit Ethernet SFP+
●  4 x 10 Gigabit Ethernet 10Gbase-T copper port (combo with 4 SFP+)
●  1 x Gigabit Ethernet management port
SX550X-24-K9-EU●  24 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 4 copper ports)
●  1 x Gigabit Ethernet management port
SX550X-52-K9-EU●  48 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
●  4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (dedicated)
●  1 x Gigabit Ethernet management port

KHÁCH HÀNG CỦA CISCO CHÍNH HÃNG

Các sản phẩm Switch Cisco Small Business Chính Hãng được chúng tôi phân phối trên Toàn Quốc. Các sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng tại hầu hết tất các trung tâm dữ liệu hàng đầu trong nước như: VNPT, VINAPHONE, MOBIPHONE, VTC, VTV, FPT, VDC, VINASAT, Cảng Hàng Không Nội Bài, Ngân Hàng An Bình, Ngân Hàng VIETCOMBANK, Ngân Hàng TECHCOMBANK, Ngân Hàng AGRIBANK, Ngân Hàng PVCOMBANK…

Sản phẩm của chúng tôi còn được các đối tác tin tưởng và đưa vào sử dụng tại các cơ quan của chính phủ như: Bộ Công An, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Tổng Cục An Ninh, Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ, Sở Công Thương An Giang…

Do vậy, khi mua các sản phẩm Switch Cisco Small Business tại Cisco Chính hãng, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như dịch vụ của chúng tôi.


THÔNG TIN ĐẶT HÀNG SWITCH CISCO SMALL BUSINESS TẠI CISCO CHÍNH HÃNG

【 Cisco Chính Hãng ™】 Phân Phối đầy đủ các loại Switch Cisco Small Business tất cả các mã từ SF95, SG95, SF220, SG220, SF250, SG250, SF350, SG350, SG350X, SX350X, SF500, SG500, SG500X, SF550X, SG550X, SG500XG, SX500X…

Chúng tôi đảm bảo các Thiết Bị Mạng Cisco Small Business đều mới 100%, đầy đủ CO CQ, Packing List, Vận Đơn, Tờ Khai hải Quan… cho dự án của quý khách.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại của các sản phẩm Switch Cisco Small Business Chính Hãng tại INTERSYS TOÀN CẦU, Hãy Chát ngay ở khung bên dưới hoặc Liên Hệ Với Cisco Chính Hãng cho chúng tôi theo thông tin sau:

【 Địa Chỉ Mua Switch Cisco Small Business Tại Hà Nội 】

Đ/c: Số 3, Ngõ 24B Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline/Zalo: 098.234.5005
Hotline/Zalo: 0948.40.70.80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com

【 Địa Chỉ Mua Switch Cisco Small Business Tại Sài Gòn 】

Đ/c: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hotline/Zalo: 098.234.5005
Hotline/Zalo: 0948.40.70.80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com

Đọc thêm

Rút gọn

Câu Hỏi Thường Gặp:

✓ Trả lời: Các sản phẩm do Cisco Chính Hãng bán ra luôn đảm bảo là hàng chính hãng, New fullbox 100%.
✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do Cisco Chính Hãng bán ra luôn đầy đủ giấy tờ CO CQ, Invoice, Packinglist, tờ khai hải quan...cho dự án của quý khách.
✓ Trả lời: Cisco Chính Hãng giao hàng tận nơi tại Hà Nội và Sài Gòn, đồng thời chúng tôi cũng giao hàng trên toàn bộ các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam bằng đường bộ hoặc đường hàng không.
✓ Trả lời: Cisco Chính Hãng cam kết giao hàng trong vòng 24h đối với các khách hàng ở Trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu vực Thị Xã, Thành Phố cấp tỉnh.
✓ Trả lời: Cisco Chính Hãng có 2 văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, chúng tôi phân phối thiết bị Cisco trên toàn quốc.
Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm
  • Kết Nối Với Chúng Tôi

0948.40.70.80 - 098.234.5005