Trang chủ » SWITCH CISCO » Switch Cisco 9300 Series

Switch Cisco 9300 Series

PHÂN PHỐI CORE SWITCH CISCO 9300 CHÍNH HÃNG UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
【 Cisco Chính Hãng ™】 Là đơn vị phân phối Switch Cisco Layer 3 uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Theo thông báo của Cisco thì Core Switch Cisco Catalyst 9300 sẽ là dòng thay thế cho dòng Core Switch 3850 kể từ ngày 30-10-2020. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được biết thông tin chi tiết.

Các sản phẩm Core Switch Cisco Catalyst 9300 được chúng tôi phân phối đầy đủ các mã bao gồm:

Swittch Cisco Catalyst 9300 Series

C9300-24T-E
Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Essentials

C9300-24T-A
Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Advantage

C9300-24P-E
Catalyst 9300 24-port modular uplinks PoE+, Network Essentials

C9300-24P-A
Catalyst 9300 24-port modular uplinks PoE+, Network Advantage

C9300-24U-E
Catalyst 9300 24-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

C9300-24U-A
Catalyst 9300 24-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

C9300-24UX-E
Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Essentials

C9300-24UX-A
Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Advantage

C9300-48T-E
Catalyst 9300 48-port modular uplinks data only, Network Essentials

C9300-48T-A
Catalyst 9300 48-port modular uplinks data only, Network Advantage

C9300-48P-E
Catalyst 9300 48-port modular uplinks PoE+, Network Essentials

C9300-48P-A
Catalyst 9300 48-port modular uplinks PoE+, Network Advantage

C9300-48U-E
Catalyst 9300 48-port modular uplinks UPOE, Network Essentials

C9300-48U-A
Catalyst 9300 48-port modular uplinks UPOE, Network Advantage

C9300-48UXM-E
Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Essentials

C9300-48UXM-A
Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage

C9300-48UN-E
Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Essentials

C9300-48UN-A
Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Advantage

C9300-24S-E
Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials

C9300-24S-A
Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage

C9300-48S-E
Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials

C9300-48S-A
Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage

Swittch Cisco Catalyst 9300L Series 

C9300L-24T-4G-E
Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-24T-4G-A
Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-24P-4G-E
Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-24P-4G-A
Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48T-4G-E
Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48T-4G-A
Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48P-4G-E
Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48P-4G-A
Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-24T-4X-E
Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-24T-4X-A
Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-24P-4X-E
Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-24P-4X-A
Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48T-4X-E
Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48T-4X-A
Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48P-4X-E
Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48P-4X-A
Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

Network modules 

C9300-NM-4G
Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module

C9300-NM-8X
Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module

C9300-NM-2Q
Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module

C9300-NM-2Y
Catalyst 9300 2 x 25G Network Module

C9300-NM-4M
Catalyst 9300 4 x mGig Network Module

Storage Module

SSD-120G
Cisco pluggable USB3.0 SSD storage

SSD-120G=
Cisco pluggable USB3.0 SSD storage, spare

Software licenses for C9300 SKUs 

C9300-DNA-P-24-3Y
C9300 Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-P-24-5Y
C9300 Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-P-24-7Y
C9300 Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-P-48-3Y
C9300 Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-P-48-5Y
C9300 Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-P-48-7Y
C9300 Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-E-24-3Y
C9300 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-E-24-5Y
C9300 Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-E-24-7Y
C9300 Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-A-24-3Y
C9300 Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-A-24-5Y
C9300 Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-A-24-7Y
C9300 Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-E-48-3Y
C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-E-48-5Y
C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-E-48-7Y
C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-A-48-3Y
C9300 Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-A-48-5Y
C9300 Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-A-48-7Y
C9300 Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-P-24S-3Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-P-24S-5Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-P-24S-7Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-P-48S-3Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-P-48S-5Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-P-48S-7Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-E-24S-3Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-E-24S-5Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-E-24S-7Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-A-24S-3Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-A-24S-5Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-A-24S-7Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-E-48S-3Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-E-48S-5Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-E-48S-7Y
C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license

C9300-DNA-A-48S-3Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license

C9300-DNA-A-48S-5Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license

C9300-DNA-A-48S-7Y
C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license

C9300-LIC=
Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9300 switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is also upgraded to Network Advantage

CAT-CDNA-P
Cisco DNA Premier Term Add for Catalyst Switches

Software licenses for C9300L SKUs 

C9300L-DNA-P-24-3Y
C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-P-24-5Y
C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-P-24-7Y
C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-P-48-3Y
C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-P-48-5Y
C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-P-48-7Y
C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-E-24-3Y
C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-E-24-5Y
C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-E-24-7Y
C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-A-24-3Y
C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-A-24-5Y
C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-A-24-7Y
C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-E-48-3Y
C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-E-48-5Y
C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-E-48-7Y
C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license

C9300L-DNA-A-48-3Y
C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license

C9300L-DNA-A-48-5Y
C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license

C9300L-DNA-A-48-7Y
C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license

C9300L-LIC=
Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9300L switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is also upgraded to Network Advantage

Power supplies 

PWR-C1-350WAC=
350WAC power supply spare

PWR-C1-715WAC=
715WAC power supply spare

PWR-C1-715WDC=
715WDC power supply spare

PWR-C1-1100WAC=
1100WAC power supply spare

PWR-C1-350WAC-P=
350WAC Platinum-rated power supply spare

PWR-C1-715WAC-P=
715WAC Platinum-rated power supply spare

PWR-C1-1100WAC-P=
1100WAC Platinum-rated power supply spare

PWR-C1-715WAC-UP
Upgrade to 715WAC Platinum-rated power supply

PWR-C1-1100WAC-UP
Upgrade to 1100WAC Platinum-rated power supply

Cisco StackWise-480 and StackPower cables 

STACK-T1-50CM=
Cisco StackWise-480 50cm stacking cable spare

STACK-T1-1M=
Cisco StackWise-480 1m stacking cable spare

STACK-T1-3M=
Cisco StackWise-480 3m stacking cable spare

CAB-SPWR-30CM=
Cisco Catalyst 3850 StackPower cable 30cm spare

CAB-SPWR-150CM=
Cisco Catalyst 3850 StackPower cable 150cm spare

Cisco StackWise-320 Accessories 

C9300L-STACK-KIT
Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable

C9300L-STACK-KIT=
Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable, spare

STACK-T3-50CM
50CM Type 3 Stacking Cable – default with Stack Kit for C9300L SKUs

STACK-T3-50CM=
50CM Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs

STACK-T3-1M
1M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs

STACK-T3-1M=
1M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs

STACK-T3-3M
3M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs

STACK-T3-3M=
3M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs

Spare power cords 

CAB-TA-NA=
AC power cord for Cisco Catalyst (North America)

CAB-TA-AP=
AC power cord for Cisco Catalyst (Australia)

CAB-TA-AR=
AC power cord for Cisco Catalyst (Argentina)

CAB-TA-SW=
AC power cord for Cisco Catalyst (Switzerland)

CAB-TA-UK=
AC power cord for Cisco Catalyst (United Kingdom)

CAB-TA-JP=
AC power cord for Cisco Catalyst (Japan)

CAB-TA-250VAC-JP=
Japan 250VAC power cord for Cisco Catalyst (Japan)

CAB-TA-EU=
AC power cord for Cisco Catalyst (Europe)

CAB-TA-IT=
AC power cord for Cisco Catalyst (Italy)

CAB-TA-IN=
AC power cord for Cisco Catalyst (India)

CAB-TA-CN=
AC power cord for Cisco Catalyst (China)

CAB-TA-DN=
AC power cord for Cisco Catalyst (Denmark)

CAB-TA-IS=
AC power cord for Cisco Catalyst (Israel)

CAB-ACBZ-12A=
AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 12A/125V BR-3-20 plug up to 12A

CAB-ACBZ-10A=
AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 10A/250V BR-3-10 plug up to 10A

CAB-C15-CBN
Cabinet jumper power cord, 250VAC 13A, C14-C15 connectors

KHÁCH HÀNG CỦA CISCO CHÍNH HÃNG
【 Cisco Chính Hãng ™】 là nhà phân phối thiết bị Cisco cho dự án uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các sản phẩm core switch Cisco catalyst 9300 Chính Hãng được chúng tôi phân phối trên Toàn Quốc. Các sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng tại hầu hết tất các trung tâm dữ liệu hàng đầu trong nước như: VNPT, VINAPHONE, MOBIPHONE, VTC, VTV, FPT, VDC, VINASAT, Cảng Hàng Không Nội Bài, Ngân Hàng An Bình, Ngân Hàng VIETCOMBANK, Ngân Hàng TECHCOMBANK, Ngân Hàng AGRIBANK, Ngân Hàng PVCOMBANK…

Sản phẩm của chúng tôi còn được các đối tác tin tưởng và đưa vào sử dụng tại các cơ quan của chính phủ như: Bộ Công An, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Tổng Cục An Ninh, Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ, Sở Công Thương An Giang…

Do vậy, khi mua các sản phẩm Core Switch Cisco Layer 3 tại Cisco Chính hãng, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như dịch vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CORE SWITCH CISCO CATALYST 9300 TẠI CISCO CHÍNH HÃNG
【 Cisco Chính Hãng ™】 Phân Phối đầy đủ các loại Core Switch Cisco Catalyst 9300 tất cả các mã…Chúng tôi đảm bảo các Thiết Bị Mạng Cisco đều mới 100%, đầy đủ CO CQ, Packing List, Vận Đơn, Tờ Khai hải Quan… cho dự án của quý khách.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại của các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9300 Chính Hãng tại Cisco Chính Hãng, Hãy Chát ngay ở khung bên dưới hoặc Liên Hệ Với Cisco Chính Hãng cho chúng tôi theo thông tin sau:

Đọc thêm

Rút gọn

Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm

    • Kết Nối Với Chúng Tôi

    0948.40.70.80