Trang chủ » CORE SWITCH CISCO LAYER 3 » Cisco Catalyst 9200 Series

Cisco Catalyst 9200 Series

PHÂN PHỐI SWITCH CISCO 9200 CHÍNH HÃNG UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

【 Cisco Chính Hãng ™】Là đơn vị phân phối Switch Cisco 9200 chính hãng hàng đầu tại Việt Nam.

CÁC THIẾT BỊ SWITCH CISCO 9200 DO CISCO CHÍNH HÃNG PHÂN PHỐI BAO GỒM:

C9200-24T-ACatalyst 9200 24-port Data Switch, Network Advantage
C9200-24T-ECatalyst 9200 24-port Data Switch, Network Essentials
C9200-24P-ACatalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-24P-ECatalyst 9200 24-port PoE+ Switch. Network Essentials
C9200-48T-ACatalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage
C9200-48T-ECatalyst 9200 48-port Data Switch, Network Essentials
C9200-48P-ACatalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-48P-ECatalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials

CÁC THIẾT BỊ SWITCH CISCO 9200L BAO GỒM:

C9200L-24T-4G-ACatalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4G-ECatalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4G-ACatalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4G-ECatalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4G-ACatalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4G-ECatalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4G-ACatalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4G-ECatalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24T-4X-ACatalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4X-ECatalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4X-ACatalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4X-ECatalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4X-ACatalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4X-ECatalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4X-ACatalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4X-ECatalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24PXG-4X-ECatalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24PXG-4X-ACatalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-4X-ECatalyst 9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Essentials
C9200L-48PXG-4X-ACatalyst 9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Advantage
C9200L-24PXG-2Y-ECatalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24PXG-2Y-ACatalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-2Y-ECatalyst 9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Essentials
C9200L-48PXG-2Y-ACatalyst 9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Advantage

CÁC PHỤ KIỆN CỦA SWITCH CISCO 9200 BAO GỒM:

Network modules
C9200-NM-4GCatalyst 9200 4 x 1GE Network Module
C9200-NM-4XCatalyst 9200 4 x 10GE Network Module, spare
StackWise-80 and StackWise-160 Kit and cables
C9200-STACK-KIT=C9200 Stack Kit Spare
C9200L-STACK-KIT=C9200L Stack Kit Spare
STACK-T4-50CM50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-50CM=50CM Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-1M1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-1M=1M Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-3M3M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-3M=3M Type 3 Stacking Cable, spare
Software licenses
C9200-DNA-P-24C9200 Cisco DNA Premier Term, 24-Port: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base & 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector & Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9200-DNA-P-24-3YC9200 Cisco DNA Premier, 24-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-24-5YC9200 Cisco DNA Premier, 24-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-24-7YC9200 Cisco DNA Premier, 24-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-48C9200 Cisco DNA Premier Term, 48-Port: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base & 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector & Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9200-DNA-P-48 -3YC9200 Cisco DNA Premier, 48-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-48 -5YC9200 Cisco DNA Premier, 48-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-48 -7YC9200 Cisco DNA Premier, 48-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-E-24C9200 Cisco DNA Essentials Term 24-port
C9200-DNA-E-24-3YC9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-E-24-5YC9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-E-24-7YC9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-E-48C9200 Cisco DNA Essentials Term 48-port
C9200-DNA-E-48-3YC9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-E-48-5YC9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-E-48-7YC9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-A-24C9200 Cisco DNA Advantage Term 24-port
C9200-DNA-A-24-3YC9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-A-24-5YC9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-A-24-7YC9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-A-48C9200 Cisco DNA Advantage Term 48-port
C9200-DNA-A-48-3YC9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-A-48-5YC9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-A-48-7YC9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-P-24C9200L Cisco DNA Premier Term, 24-Port: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base & 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector & Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9200L-DNA-P-24-3YC9200L Cisco DNA Premier, 24-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-24-5YC9200L Cisco DNA Premier, 24-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-24-7YC9200L Cisco DNA Premier, 24-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-48C9200L Cisco DNA Premier Term, 48-Port: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base & 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector & Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9200L-DNA-P-48-3YC9200L Cisco DNA Premier, 48-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-48 -5YC9200L Cisco DNA Premier, 48-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-48 -7YC9200L Cisco DNA Premier, 48-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-E-24C9200L Cisco DNA Essentials Term 24-port
C9200L-DNA-E-24-3YC9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-5YC9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-7YC9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-E-48C9200L Cisco DNA Essentials Term 48-port
C9200L-DNA-E-48-3YC9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-5YC9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-7YC9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-A-24C9200L Cisco DNA Advantage Term 24-port
C9200L-DNA-A-24-3YC9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-5YC9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-7YC9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-A-48C9200L Cisco DNA Advantage Term 48-port
C9200L-DNA-A-48-3YC9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-5YC9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-7YC9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
Power supplies
PWR-C5-125WAC/2=125WAC power supply spare
PWR-C5-600WAC/2=600WAC power supply spare
PWR-C5-1KWAC/2=1000WAC power supply spare
Spare power cords
CAB-TA-NA=AC power cord for Cisco Catalyst (North America)
CAB-TA-AP=AC power cord for Cisco Catalyst (Australia)
CAB-TA-AR=AC power cord for Cisco Catalyst (Argentina)
CAB-TA-SW=AC power cord for Cisco Catalyst (Switzerland)
CAB-TA-UK=AC power cord for Cisco Catalyst (United Kingdom)
CAB-TA-JP=AC power cord for Cisco Catalyst (Japan)
CAB-TA-250V-JP=Japan 250VAC power cord for Cisco Catalyst (Japan)
CAB-TA-125V-JP=Japan 125V AC Type A Power Cable (Japan – 48 port only)
CAB-TA-EU=AC power cord for Cisco Catalyst (Europe)
CAB-TA-IT=AC power cord for Cisco Catalyst (Italy)
CAB-TA-IN=AC power cord for Cisco Catalyst (India)
CAB-TA-CN=AC power cord for Cisco Catalyst (China)
CAB-TA-DN=AC power cord for Cisco Catalyst (Denmark)
CAB-TA-IS=AC power cord for Cisco Catalyst (Israel)
CAB-ACBZ-12A=AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 12A/125V BR-3-20 plug up to 12A
CAB-ACBZ-10A=AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 10A/250V BR-3-10 plug up to 10A
CAB-C15-CBNCabinet jumper power cord, 250VAC 13A, C14-C15 connectors

KHÁCH HÀNG CỦA CISCO CHÍNH HÃNG

Các sản phẩm Switch Cisco 9200 Chính Hãng được chúng tôi phân phối trên Toàn Quốc. Các sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng tại hầu hết tất các trung tâm dữ liệu hàng đầu trong nước như: VNPT, VINAPHONE, MOBIPHONE, VTC, VTV, FPT, VDC, VINASAT, Cảng Hàng Không Nội Bài, Ngân Hàng An Bình, Ngân Hàng VIETCOMBANK, Ngân Hàng TECHCOMBANK, Ngân Hàng AGRIBANK, Ngân Hàng PVCOMBANK…

Sản phẩm của chúng tôi còn được các đối tác tin tưởng và đưa vào sử dụng tại các cơ quan của chính phủ như: Bộ Công An, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Tổng Cục An Ninh, Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ, Sở Công Thương An Giang…

Do vậy, khi mua các sản phẩm Switch Cisco 9200 tại Cisco Chính hãng, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như dịch vụ của chúng tôi.


THÔNG TIN ĐẶT HÀNG SWITCH CISCO 9200 TẠI CISCO CHÍNH HÃNG

【 Cisco Chính Hãng ™】 Phân Phối đầy đủ các loại Switch Cisco 9200 tất cả các mã…Chúng tôi đảm bảo các Thiết Bị Mạng Cisco đều mới 100%, đầy đủ CO CQ, Packing List, Vận Đơn, Tờ Khai hải Quan… cho dự án của quý khách.

Xem thêm các danh mục cùng loại tại đây:

Ngoài ra chúng tôi còn có thể cung cấp đầy đủ các sản phẩm Thiết Bị Mạng Cisco khác như: Switch Cisco, Module CiscoRouter CiscoFirewall CiscoCore Switch Cisco Layer 3Switch Cisco Nexus

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại của các sản phẩm Switch Cisco 9200 Chính Hãng

Hãy đặt câu hỏi ở phần Live Chat hoặc Gọi ngay Hotline cho chúng tôi để được giải đáp

Hoặc bạn có thể gửi email về địa chỉ: lienhe@ciscochinhhang.com

hoặc Liên Hệ  cho chúng tôi theo thông tin sau:

【 Địa Chỉ Mua Switch Cisco 9200 Tại Hà Nội 】

Đ/c: Số 3, Ngõ 24B Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline/Zalo: 098.234.5005
Hotline/Zalo: 0948.40.70.80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com

【 Địa Chỉ Mua Switch Cisco 9200 Tại Sài Gòn 】

Đ/c: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hotline/Zalo: 098.234.5005
Hotline/Zalo: 0948.40.70.80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com

Để xem Cisco Catalyst 9200 Datasheet tại đây

Thông Tin Tham Khảo:

  • Ưu điểm của sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9200
  • Thông số kỹ thuật switch Cisco Catalyst 9200
  • Các hệ thống sửa dụng sản phẩm switch Cisco Catalyst 9200
  • Chọn dòng sản phẩm switch Cisco Catalyst 9200 phù hợp nhất
  • Báo giá sản phẩm switch Cisco Catalyst 9200 chính hãng
  • Ưu điểm các sản phẩm switch Cisco Catalyst 9200 do chúng tôi cung cấp
  • Một số hình ảnh sản phẩm switch Cisco Catalyst 9200 đang được phân phối bởi Cisco Chính Hãng
  • Địa chỉ cung cấp switch Cisco Catalyst 9200 chính hãng giá rẻ giao hàng tận nơi toàn quốc

Đọc thêm

Rút gọn

Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm
  • Kết Nối Với Chúng Tôi

0948.40.70.80 - 098.234.5005